Jaké třídy budeme obsazovat v roce 2017/2018?


Od září 2016 jsme otevřeli první i druhý stupeň Naší základní školy. Pro následující školní rok 2017/2018 budeme otevírat jednu třídu prvního stupně (děti 1.  - 3. třída). V dalších třídách prvního stupně, tedy 4. a 5. třída a druhý stupeň, budeme přijímat žáky pouze jednotlivě dle aktuálních volných míst. 

Školné


OD 1.11. 2017 SE ŠKOLNÉ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ DĚTI NAVYŠUJE NA 3 500,- KČ MĚSÍČNĚ. SLEVY NA DALŠÍ SOUROZENCE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE VYPOČÍTÁVAJÍ NÁSLEDNĚ PROCENTUELNĚ Z ČÁSTKY HRAZENÉ ZA PRVNÍ DÍTĚ.

Školné dle dosavadních uzavřených smluv zůstává i nadále stejné. Důvodem pro ponechání výše školného a navýšení školného pro nově příchozí děti jsou 3 vstupní faktory:

1) V tomto roce se vrací postupně zpět finance investované do přípravy prostor před zahájením prvního roku fungování školy.

2) Pro další růst školy a možnost nabídnout docházku novým žáčkům - například také sourozencům již zapsaných dětí - bylo nutné během léta provést další investice do prostoru a rozšíření protipožární bezpečnosti v budově školy. Bez potřebných úprav by nebylo možné získat potřené souhlasy od MŠMT a hygienické stanice.

3) Procentuelní výše normativu, který je možné získat na jednoho žáka zůstává pro příští školní rok bohužel i nadále pouze v její minimální výši, která činí 60% normativu. 

 

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení Naše základní škola, z. ú.

  •  Omlouváme se, ale v tuto chvíli pracujeme na aktualizaci článku.

Korespondenční adresa:
Naše základní škola, z. ú. Stradonická 191 267 05 Nižbor
Koordinátor projektu:
Jana Havlíčková, tel: 607 068 228info@naseskola.eu
Adresa školy:
Pode Zděmi 402267 27 Liteň

bankovni spojeni: Fio Banka: 2600950375/2010 IČO: 048 26 043 IZO školy: 181 076 454
datova schranka e9ry62w