JAK TO U NÁS FUNGUJE

 • Vzděláváme se společně

  Podporujeme spolupráci dětí různého věku a znalostí.
 • Děti si plánují část výuky samy za pomoci průvodce

  Mají možnost učit se samy, v blocích s průvodcem, zapojit se do různých projektů. Průvodce koordinuje ranní/dopolední blok, odpolední blok plánují děti obvykle se svými průvodci dopředu..
 • V „Naší škole“ nezvoní

  Zvonění je rušivý element. Dnes už se ví, že soustředit se na práci 45 minut v kuse nikdo nedokáže. Když už se děti zaberou do práce, je lepší, když se naučí samostatnosti a zodpovědnosti, hlídají si čas sami. Díky tomu se lépe naučí odhadovat svoje tempo a schopnost zpracovat úkol v potřebném termínu. Dalším důvodem byla možnost průvodců lekci mírně zkrátit nebo protáhnout podle dětí a nenechat se například uprostřed zajímavé diskuse vyrušovat nepříjemným rušivým zvukem.
 • V „ Naší škole“ se neznámkuje

  Je pro nás důležité využívat jiné způsoby motivace, které budou z dlouhodobého hlediska větším přínosem. Využíváme spíše vnitřní pozitivní motivace. V případě zájmu ovšem zejména na druhém stupni nabízíme i klasické ohodnocení (po dohodě pouze jako infromaci pro rodiče a dítě)..
 • Pracujeme s principy respektovat a být respektován

  Záleží nám na tom, aby se děti cítily respektovány a zároveň si budovaly respekt ke svému okolí. Stanovujeme hranice společně.
 • Využíváme nenásilné komunikace a konstruktivní zpětné vazby

  "Mluviti stříbro. Mlčeti zlato." Společně se učíme naslouchat, porozumět svým emocím, emocím protistrany, učíme se své emoce popsat a správně pojmenovat. To pomáhá dětem komunikovat bez afektu. Zveme druhou stranu k řešení situace. Chceme mluvit s dítětem, ne na něj.
 • Vnímáme svět kolem nás

  Do školy přinášíme témata z reálného světa, vyrábíme pomůcky pro další výuku během výtvarných dílen. Pořádáme výlety do přírody, zveme hosty k diskusím a navštěvujeme muzea, výstavy a cílem jsou n apříklad i exkurse do pracovní prostředí rodičů.
 • Pracujeme nejen s dětmi, ale i s rodiči, postupně přinášíme zajímavé přednášky a školení také pro rodiče.

  Děti jsou odrazem nás samých. Učí se přirozeně nápodobou. Podpora rodiny je velkou a podstatnou součástí života dítěte. Snažíme se o co nejužší kontakt s rodiči. Seznamujeme je s přístupy a metodami, které uplatňujeme ve výuce, pořádáme workshopy, snažíme se co nejvíce diskutovat, podporovat se navzájem a trávit čas společně.
 • Pomáháme objevovat a rozvíjet talent dítěte

  Podporujeme dítě v jeho zájmech. Jsme s ním, když zdolává nové výzvy. Vedeme dítě k poznávání svých silných a slabých stránek a k utváření svých hodnot.
 • 1

DEN V NAŠÍ ŠKOLE


 

Začínáme v 8:45

 

Začínáme blokem s průvodcem.

Jsme rozděleni podle následujících skupin:
 • 1.-3. třída
 • 4.-5. třída
 • 6. třída
 • 7.třída
 • 8.-9. třída
 
V okamžiku, kdy bychom přijali větší množství žáků, půjdeme cestou dalšího dělení ročníků.
Před koncem bloku nás seznámí průvodce se semináři v druhé části a my si vybereme, co nás ten den láká.
Můžeme se rozhodnout také pro samostatnou práci.

 

Od cca 11:00 následuje druhý blok:

 • jsou nabízené/vypsané semináře, dílny, výchovy atd.,
 • na ty se můžeme hlásit až do vypsaného počtu,
 • potkáváme se tady a pracujeme ve smíšeném věkovém kolektivu,
 • v tomto čase se můžeme rozhodnout pro samostudium – ale nerušíme hlavní program.

 

Den uzavíráme a hodnotíme opět v kruhu s průvodcem.

 

Semináře či dílny pokračují někdy i odpoledne:

 • organizují je průvodci či externisté,
 • někdy jedeme někam na exkurzi, do bazénu nebo k nám přijde zajímavý host.

 

Do cca 15:00 funguje družina.

NAPIŠTE NÁM


Děkujeme za návštěvu na stránkách Naší školy - projektu několika lidí z Berounska, kteří se rozhodli otevřít vlastní základní školu (1.-9. třída), dostupnou široké veřejnosti. Cítíte-li i Vy potřebu změnit současné školství a umožnit dětem rozvíjet se a učit se přirozeným způsobem a s chutí, tak se přidejte k nám!


Korespondenční adresa:
Naše základní škola, z. ú. Stradonická 191 267 05 Nižbor
Koordinátor projektu:
Jana Havlíčková, tel: 607 068 228info@naseskola.eu
Adresa školy:
Pode Zděmi 402267 27 Liteň

bankovni spojeni: Fio Banka: 2600950375/2010 IČO: 048 26 043 IZO školy: 181 076 454
datova schranka e9ry62w